Dagsorden generalf. 2022

NORDVESTSLESVIGS BIAVLERFORENING
GENERALFORSAMLING DEN 27/10 2021 KL. 19.00.
På Arnum Gl. Skole, Skolevej 2, Arnum, 6510 Gram

 

DAGSORDEN:
1. Velkomst
2. Valg af ordstyrer og referent
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning.
5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen.
På valg er: Martin Skov (Tager mod genvalg)
René Nielsen (Tager imod genvalg)
Suppleant: Ole Mathiesen
Revisor: Erik Holst Pedersen

8. Kontingent – 350,- kr. kan betales.
Netbankkonto: 9741 0002458489

9. Evt.