Nyheder

November 2020.

 

Generalforsamling.

Nordvest Slesvigs Biavlerforening afholdt generalforsamling tirsdag den 1. oktober på Arnum Gl. Skole. Ca. 1/3 af foreningens medlemmer deltog.

Kristian E. Nielsen aflagde for sidste gang bestyrelsens beretning, idet han allerede tidligere havde gjort opmærksom på, at han havde solgt sine bier og ikke stillede op til valg. Stor tak til Kristian for alle de år, hvor han har været bestyrelsesmedlem og formand. I hans sted blev Rene Nielsen nyvalgt. Resten af den siddende bestyrelse blev genvalgt.

Generalforsamlingen besluttede i øvrigt, at tidligere medlemmer kunne tegne sig som passiv medlem og deltage i foreningens arrangementer.

 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:

 

Formand:    Martin Skov

Næstformand: Rene Nielsen

Kasserer: Bent Hove

Sekretær: Bent Sørensen

Best.medlem: Nis Nørregaard

Suppleant: Ole Mathiesen